ویژه برنامه ها

مراسم بعدی هیئت

✅ رأس ساعت21 امشب روی عکس کلیک کنید و مهمان روضه مجازی”حسین جان علیه السلام”شوید:

هئیت مجازی

کانال تلگرام هیئت حسین جان اصفهان