کمک های نقدی

بانی های عزیز می توانید کمک های نقدی خود را در هنگام مراسمات هیئت داخل صندوق های تهیه شده بیندازند

همجنین شما عزیزان می توانید با استفاده از دستگاه کارتخوان کمک های نقدی خود را انجام  دهید

کمک های غیر نقدی

جهت کمک های غیر نقدی هم می توانید در هنگام مراسمات هیئت با مسئولین هیئت در ارتباط باشید

اجر و پاداش همه شما با سالار شهیدان ابی عبداله (علیه السلام)